Inloggen

 

  zie startpagina

Klik voor de Wereldwinkel

Klik voor de inschrijvingen van de opvang

 

 

 

Syndicatie

Home | Inhoud

Ons schoolreglement

Voor een volledige versie van de schoolbrochure, verwijzen we naar 'Onze Schoolvisie' op hetzelfde tabblad van deze website.


Alle practica in een oogopslag

Schooluren:

Maandag, dinsdag en donderdag: 8.35-11.50 uur en 13.05-15.55 uur

Woensdag: 8.35-11.20 uur -

Vrijdag: 8.35-11.50 uur en 13.20-15 uur

Schoolbus: Er is geen ophaalvervoer, enkel vervoer voor uitstappen en didactische of sportieve activiteiten.

Begeleide rij: ’s middags en ’s avonds. Kinderen worden overgestoken aan de Kortrijksestraat.

Opvang: elke dag (ook op woensdag, ook op schoolvrije dagen en in vakanties – geen feestdagen)
van 07.00 tot 18.30 uur (afwijkingen vooraf aanvragen). Er is steeds een vieruurtje of een warme maaltijd voorzien.

Middagmalen: elke dag, ook op woensdag. Er is keuze tussen warme maaltijd of boterhammen (met soep). Op maandag de regeling voor de komende week meedelen. In de refter moeten de groenten op; in de boterhamrefter moeten de boterhammen op vooraleer je gaat spelen.

Afhalen van kinderen: de ouders wachten de kinderen op onder het afdak. Na schooltijd staan de kinderen in de klasrij bij hun juf. Na visueel contact met de titularis kunnen de kinderen naar oma, papa,...vertrekken. Kinderen die niet opgehaald worden, gaan mee met de rij (voetgangers of fietsers), of naar de opvang/studie.

Avondstudie: maandag, dinsdag en donderdag van 16.10 tot 17.00 uur (hele studie) of 16.10 u.-16.40 u. (halve studie). Het reglement vind je hier. Inschrijvingen voor de avondstudie gebeuren per trimester. 

Secretariaat:

Maandag van 08.00 uur tot 12.00 uur (Ria) en van 12.30 tot 17.00 uur (Sofie)

Dinsdag van 07.45 uur tot 12.00 uur en van 12.30 tot 16.30 uur (Nathalie)

Woensdag van 7.45 tot 12.00 uur (Ria)

Donderdag van 08.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 16.30 uur (Nathalie)

Vrijdag: 07.45 – 12.00 uur en van 12.30 tot 15.00 uur (Sofie)

Nathalie: schoolrekeningen, facturatie,…   Sofie: verzekeringen, bestellingen, leerlingenadministratie... Ria: middagmalen en voorbereiding facturatie

Bij wijzigingen voor maaltijd of opvang… (b.v. bij ziekte, onverwachte afwezigheid,…)

Wijzigingen zijn enkel uitzonderlijk mogelijk. U verwittigt het secretariaat (ev. briefje meegeven, via een buur, telefonisch…)


Afwezigheden van leerlingen:

Kleuter: het is fijn als U verwittigt, maar het moét niet (kleuters zijn niet schoolplichtig).
Van een derde kleuter worden 220 halve dagen aanwezigheid verwacht om het eerste leerjaar te kunnen aanvatten.

Lager: een doktersbriefje is vereist vanaf vier opeenvolgende (kalender!)dagen afwezigheid of na vier afwezigheden met een briefje van de ouders. Alle andere afwezigheden moeten vooraf door de directie goedgekeurd worden.

Te laat komen: stoort de klas! In het lager is een vermelding door de ouders in de agenda vereist.

CLB: Kattenstraat 65 te 8800 Roeselare. Telefoon 051 259 700.
Contactpersoon voor onze school: Marieke Casteleyn (lager en K3) en Sofie Boonaert (kleuter) . Schoolarts: Merel Van Neste. Maatsch.werker: Frederik Dehullu.

Medicatie op school: dient steeds in de originele verpakking -met de daarbij horende bijsluiter- te worden meegebracht. Het medicament wordt steeds van een sticker voorzien met daarop de naam van het kind en de naam en het telefoonnummer van de voorschrijvende arts. Voor elk gebruik moet er een attest ingevuld worden (in een envelopje in de agenda of heen-en-weerschrift).

Zwemmen: Lagere afdeling: op woensdag. Alle klassen zwemmen tweewekelijks. Derde kleuter: twee tot drie keer (vrijdagmiddag in het derde trimester).

Tussendoortje: kinderen brengen voor de middag een portie fruit mee van thuis, na de middag kan fruit, een boterham, een koek (geen chocolade aan de buitenkant). Ook nootjes, rozijnen... zijn fruit.

Drank: kinderen mogen plat water in een herbruikbare fles meebrengen (er zijn ook waterfonteintjes).

Schoolverzekering : enkel voor lichamelijke schade. De dokter vult  de ommezijde in; de ouders vullen het bankrekeningnummer in. Met de onkostennota’s (apotheek, doktersbriefjes,…) vult U de uitgavenstaat (ontvangt u van de mutualiteit) in. De verzekering betaalt U het remgeld (= wat U niét van het ziekenfonds terugbetaald wordt) terug.

Leerlingentijdschriften: wat systematisch in de klas gebruikt wordt, wordt door de school besteld en betaald. Wat aanbevolen wordt (als aanvulling, als interessante uitbreiding,…) wordt besteld:

·   in september voor jaarabonnementen – in de loop van het schooljaar voor ander aanbod (b.v. vakantieboeken,…)

·   bij de instap van de kleuters (voor de rest van het schooljaar)