Inloggen

 

  zie startpagina

Klik voor de Wereldwinkel

Klik voor de inschrijvingen van de opvang

 

 

 

Syndicatie

Home | Inhoud

Sportkalender

 Onderaan vindt u (als bijlage) de naschoolse sportkalender van het huidig schooljaar.


 • De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod. Bewegingsopvoeding is een motor voor de ontwikkeling. Vanaf de eerste stappen in de school wordt daaraan aandacht besteed.  Alle kinderen nemen eraan deel. Vrijstelling kan enkel verkregen worden op basis van een doktersattest.
 • Het programma voor de basisschool voorziet twee verplichte lesuren lichamelijke opvoeding per week, zowel voor lagere als voor kleuters.
 • Bij de kleuters worden 2 lestijden voorzien naast de motorische ontwikkeling binnen het klasgebeuren. Via de "Sherborne-methodiek", "Schrijfdans", allerhande spelvormen met diverse materialen en in steeds wisselende omstandigheden, dansvormen, ...  krijgen de kleuters kansen om motorisch te ontwikkelen.
 • In de derde kleuterklas is het omkleden voor de gymles onderdeel van de leerlijnen “zelfredzaamheid”. Bij groepen kinderen  die zich vlot kunnen omkleden tegen de tijd dat zij naar de lagere school gaan, kan de actieve bewegingstijd aanzienlijk toenemen.
 • De zwemlessen worden georganiseerd vanaf de derde kleuterklas en vinden plaats in het Stedelijk Zwembad. Leerlingen (lager) krijgen wekelijks zwemles op woensdag; de kleuters zwemmen tweewekelijks op vrijdag vanaf de Paasvakantie).  De kinderen gaan met een bus naar het zwembad. De eersteklassers gaan gratis zwemmen (toegang zwembad + vervoer), het hele schooljaar lang. In het lager zijn de bewegingsmomenten en zwemlessen verplicht. Enkel om medische redenen, schriftelijk bevestigd, kan iemand vrijstelling krijgen.
 • Bepaalde klassen gaan voor sportlessen (niet voor turnlessen) naar de sporthal van Onze Kinderen te Rumbeke. Daar kunnen we, in afwachting van onze eigen sporthal, de kinderen sportlessen geven in een behoorlijke sportaccommodatie. De school huurt deze sporthal, de ouders betalen enkel het vervoer.
 • Als we kinderen willen “opvoeden tot een gezonde, veilige en fitte levensstijl spreekt het vanzelf dat we ook aandacht hebben voor de kledij die de kinderen dragen bij bewegingsactiviteiten. Om hygiënische redenen en om veiligheidsredenen is het belangrijk dat kinderen gepaste kledij aantrekken voor de gymles. De veiligheid eist een aangepast schoeisel voor binnen- en buitenactiviteiten en vlotte, sportieve kledij. Vanuit praktisch standpunt bekeken, is een uniforme kledij aangewezen.
 • Voor deze beweginglessen in de lagere school dragen de kinderen een donkerblauw T-shirt, bedrukt met het schoolembleem, en een hoogblauw gymbroekje. Die worden op school te koop aangeboden. Gelieve zelf te zorgen voor gymschoenen en een gymtas. Alle sportkledij wordt best gemerkt met de naam van het kind en wordt, eveneens omwille van hygiënische redenen,  regelmatig gewassen. Gymgerief wordt bijgehouden in een stevige gymtas.
 • De turnpantoffels mogen vrij aangekocht worden in een handelszaak naar keuze. Ze mogen echter geen veter- en geen velcrosluitingen hebben (enkel elastisch). Naast deze gympantoffels mogen de kinderen van de derde graad ook sportschoenen hebben (voor buitenspelen), maar die zijn uiteraard niet verplicht.
 • Voor de zwemles kiezen we voor een aansluitende zwembroek of een- of tweedelig badpak (zonder lintjes, strikjes,…) en twee handdoeken. Een zwembrilletje kan handig zijn om de ogen te beschermen tegen de invloeden van chloor. Zwemgerief hoort eveneens in een stevige zwemtas. Vanaf 1 september 2013 is het dragen van een badmuts tijdens de zwemlessen verplicht.
 • Voor de gymles zijn omwille van de veiligheid hangertjes of ringels als oorringen niet toegestaan.
 • De Ark neemt ook deel aan sportactiviteiten die door externe instanties georganiseerd worden (Stichting Vlaamse Schoolsport,…). Dit is meestal op woensdagmiddag, maar kan ook in het weekend of tijdens de schooluren (b.v. Rollebolle; Kronkeldiedoe, Alles met de bal...)
 • In het begin van september krijgt elke lagere klas een week lang een aanbod kennismaking met verschillende sporten. Daarmee willen we de kinderen toeleiden naar een sportclub en de participatie aan de sportclub verhogen. Daardoor is er geen sportdag meer en doen we niet mee aan sportklassen.
 • Er is wel jaarlijks een sportdag voor de kleuterafdeling.

Klik hier om het zwembadreglement te lezen.