Inloggen

 

  zie startpagina

Klik voor de Wereldwinkel

Klik voor de inschrijvingen van de opvang

 

 

 

Syndicatie

Home | Inhoud

Voor- en naschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang

 

 • Deze opvang gebeurt in een afzonderlijke ruimte op het schooldomein en wordt georganiseerd door de school.
 • 's Morgens is er opvang vanaf 06.45 uur en ’s avonds tot 18.30 uur (ook op woensdag).
 • Er is ook opvang op woensdag, schoolvrije dagen en in vakantieperiodes (van 06.45 tot 18.30 uur) .
 • Vragen daaromtrent worden besproken met de directeur of met de onthaalmoeder zelf.
 • De prijs van de opvang werd bepaald op € 0,60/begonnen kwartier (= zelfde tarief als het Stedelijk Opvanginitiatief De Speelvogel).
 • Aan de schooltas van de leerling/kleuter hangt (naast de sleutelhanger) een badge met een barcode. Die wordt ’s morgens gescand bij het binnenkomen, ’s avonds bij het verlaten van de opvang (of studie). Aan de hand van de scans wordt de kostprijs voor de opvang berekend volgens het hierboven vermelde tarief. 
 • Kleuters krijgen een sleutelhanger om aan de schooltas te hangen, zodat de juf de afspraak met het kind kent. Er is een sleutelhanger met het pictogram van auto, schooleten, rij en opvang.
 • De opvang (alsook de avondstudie) in de school is fiscaal aftrekbaar. De ouders krijgen tegen eind maart een fiscaal attest van de in het voorgaande jaar betaalde kosten voor opvang. Dit attest wordt slechts afgeleverd indien alle betrokken facturen voldaan zijn.
 • Voor het lager is er op school begeleide avondstudie van 50 minuten (of een halve avondstudie van 25’ voor wie een volle studie te veel is). De kinderen maken er hun huistaak en herhalen de leerstof van de voorbije dag of bereiden zich voor op een (al dan niet-geplande) toets. Let wel: in de avondstudie is geen huiswerkbegeleiding, wel studietoezicht en uiteraard wordt er waar nodig uitleg gegeven om de kinderen verder op weg te zetten met hun huiswerk. Ook voor de avondstudie geldt de fiscale regeling van de opvang.
 • Er is dagelijks warme maaltijd, er is elk dagdeel een creatieve activiteit en uiteraard veel kans tot vrij spel. Daartoe is voldoende materiaal (tafelspellen, bewegingsspellen...) voorzien. er is ook (b.v. na schooltijd, of in vakanties) het (inbegrepen) aanbod van een yoghurtje, een wafel, een verse boterham... voor de kleine honger tussendoor.
 • Voor de opvang moet niet ingeschreven worden; die is toch sowieso geopend.
 • De opvang vindt plaats in een aparte ruimte op school. In onze nieuwbouw (2015) is een ruime opvang (indoorspeelplaats) geïntegreerd, maar momenteel moeten we ons voor de opvang tijdens 't schooljaar behelpen met de refter en de turnzaal.

 

Avondstudie: maandag, dinsdag en donderdag van 16.10 tot 17.00 uur (hele studie) of 16.10 u.-16.40 u. (halve studie).