Inloggen

 

  zie startpagina

Klik voor de Wereldwinkel

Klik voor de inschrijvingen van de opvang

 

 

 

Syndicatie

Home | Inhoud

Wat kost de school?

Voor de volledige (visie)tekst over schoolrekeningen-bijdrageregeling van de ouders klikt u hier.


Basisscholen mogen beperkt geld vragen voor extraatjes zoals uitstappen. Kosten die nodig zijn om de eindtermen te behalen zoals de aankoop van boeken en dergelijke vallen daar niet onder. Die uitgaven neemt de school voor zijn rekening.

In het kleuteronderwijs bedraagt de maximumfactuur € 45/schooljaar, in het lager onderwijs is dat € 85/schooljaar

Het maximale bedrag dat de school mag aanrekenen voor meerdaagse uitstappen over de hele carrière in de lagere school stijgt tot 410 euro. Meerdaagse uitstappen die volledig buiten de schooluren vallen (een reis in de vakantie bijvoorbeeld) vallen niet onder deze maximumfactuur.

Voor materiaal dat de leerlingen nodig hebben om de eindtermen te behalen, mag de school geen geld vragen. Meer weten? Klik hier.


ONKOSTENLIJST OUDERS

(goedgekeurd op de schoolraad van juni 2015)

1. Kosten voor de basisuitrusting

De ouders zorgen voor deze uitrusting.

 

Schooltas, zwemkledij, pennenzak, ringmappen, gymkledij, gymtas,…

2. Kosten die te maken hebben met de eindtermen

De school stelt deze materialen ter beschikking

 

Infrastructuur, verzekering, schriften, werk- & handboeken, tijdschriften voor in de les, kopies, materialen, schrijf- & kleurgerief, agenda, rekenmachine, passer,…

3. Activiteiten die het onderwijs verlevendigen (‘scherpe maximumfactuur’)

Deze kosten zijn beperkt: max. € 45 (kleuter) – € 85 (lager) per schooljaar

Zwemlessen (verplicht – gratis voor 1° leerjaar)

Schooltarief zwembad (€ 0,65) + vervoer (€ 1)

Vervoer naar sporthal voor sportlessen

€ 1

De Spil : toneelvoorstelling,…

De Spil : tentoonstelling  - film

€ 5 (+ vervoer € 1) (richtprijs)

€ 2 (+vervoer € 1)

Kinderboerderij K2

€ 3 (+ vervoer)

Kinderboerderij K3 en L1

€  (+vervoer)

Fruitproject (op dinsdag)

€ 2 (jaarabonnement. De rest is gesubsidieerd).

Doe-aan-sport-beurs zesde leerjaar

€ 5

Sportweek lager (met sportclubs; september)

€ 10 (incl. vervoer)

Schoolbus voor uitstap binnen Roeselare

€ 1

Schoolbus voor uitstap buiten Roeselare

€ 0,07 / km (min.€ 2 – max. € 15)

Didactische klasuitstap (i.p.v. schoolreis)

€ 20-25 (maximum)

Leerwandelingen (voor gids, toegang,…)

Maximaal € 1,50 (gewoonlijk gratis)

Spelenmarkt (aanbod per klas): kronkeldiedoe, rollebolle, gymbo, holderdebolder, honkietonkie, alles met de bal

tussen € 1,5 en € 3,5

 

 

4. Niet-verplichte uitgaven

 

Gymkledij: t-truitje (met logo van de school)

Turnbroekje (kan ev. zelf aangekocht worden)

€ 7

€ 9

Wat klassikaal gebruikt wordt, wordt door de school aangekocht

Tijdschriften Averbode

Lager: zonnekind (L1-2), zonnestraal (L3-4), zonneland (L5-6)

Kleuter: dokadi (K2), doremi (K3)

Tijdschriften actualiteit:

Klap (L3-4), Kits (L5-6)

Geloofstijdschriften:

Naomi (L1-2), Simon (L3-4), Samuel (L5-6)

Tijdschriften De Eenhoorn

Koe-koek (K1), Kadoze (K2), Kadee (K3)

(en niet aangerekend). Onderstaand aanbod is vrijblijvend.

 

€ 35

€ 30

 

€ 17 / € 18

 

€ 8

 

€ 19 / € 21 / € 21

Maaltijden:

Warm :

Kleuters

lager

Broodmaaltijd (middagtoezicht en soep inbegrepen)

Sober maal (rond Goede Vrijdag)

 

 

€    2,74    (incl. € 1 middagopvang, waarvoor fiscaal attest)

€      3,18   (incl. € 1 middagopvang, waarvoor fiscaal attest)

€    1,20 (incl. € 1 middagopvang, waarvoor fiscaal attest)

Zelfde prijs als gewone maaltijd -  ( winst voor Broed.Delen)

Nieuwjaarsbrieven

+/- € 1,50 per brief

Klasfoto

€ 2

Voorschoolse opvang (vanaf 07.00 uur) – laatste scan om 07.55 u.

€ 0,6 per begonnen kwartier

Naschoolse opvang (tot 18.30 uur) – eerste scan om 16.10 u.

€ 0,6 per begonnen kwartier

Buitenschoolse opvang

(woensdagnamiddag, vakantie,…)

€ 0,6 per begonnen kwartier

Maximum: € 14 / dag

Avondstudie :            Kort: 16.10-16.40        Lang: 16.10-17.00

Idem opvang (€ 0,6 per begonnen kwartier)

Tentenkamp (L1 en L2) (niet-verplichte deelname)

€ 15

Meerdaagse activiteiten (buiten de school)

Beperkt tot € 410 voor de schoolloopbaan

Ridderklas L1+L2

Zeeklas L3+L4

Stadsklas L5+L6

Zoom@Regio

ongeveer € 120                                       Klassen kunnen activiteiten voor

Maximaal € 120                                      fondsenwerving organiseren om

Maximaal € 120                                      deze kostprijzen nog te verlagen

Maximaal € 50