Inloggen

 

  zie startpagina

Klik voor de Wereldwinkel

Klik voor de Wereldwinkel

 

 

 

Syndicatie

Home | Inhoud

Welkom


De onderhoudsploeg

Vorige vrijdag zetten we, tijdens de dag van de schoonmaak, onze onderhoudsmedewerkers in de schijnwerpers. Met een hele ploeg zorgen ze voor de netheid van onze school en we kunnen hen daarvoor niet genoeg appreciëren.
Hoe attent een bloem of een doos pralines ook zijn, de grootste appreciatie van de kinderen komt nog steeds door het tonen van respect voor het werk van deze medewerkers. De kinderen engageerden zich om zich mee in te zetten voor een nette speelplaats, een propere refter, zindelijke toiletten, verzorgde klassen en keurige gangen.
Dank aan
* Sharon en Myriam die, als vrijwilliger (!), zorgen voor het onderhoud (dagelijks) van de gangen, klassen, sporthal en toiletten (Vanessa is met ziekteverlof, herstellend van een rugoperatie)
* Eric voor de speelplaats, trappenhal, forum
* Antoon en Kris voor de schoolomgeving en de parkings
* Marleen en Gina voor de dagelijkse afwas
* Hasna en Karien voor de dagelijkse schoonmaak van de refter en de toiletten
* Ann voor het onderhoud van de opvang.
De kinderen dankten en onderstreepten hun engagement met een dansje voor al deze
 medewerkers.


Attractieve dinsdag
Dinsdag trakteert het oudercomité aan de 400 kinderen van de school voor hun inzet het hele jaar door (pannenkoekenverkoop, kaartenverkoop van de kaarting, schoolfeest, enz.) en in het bijzonder voor het goed naleven van de verkeersveiligheidsafspraken in de schoolomgeving (Sam de Verkeersslang). De kinderen werd een 'spetterende' beloning in het vooruitzicht gesteld; deze wordt per klas concreter uitgewerkt. Het oudercomité voegt daar dus nog een extraatje aan toe door twee springkastelen (voor de jongsten en voor de oudsten apart) te voorzien. In combinatie met zon en water moet het voor de kinderen een toffe afsluiter van het schooljaar worden.  
 


Laatste schoolweek

* In het forum liggen de verloren voorwerpen van de laatste maanden uitgestald. Volgende week zetten we deze tafels onder het afdak in de hoop dat de ouders de voorwerpen wel herkennen en meenemen. Op 8 juli wordt wat overblijft in de kledijcontainer gedeponeerd.
* L1 en L2 gaan dinsdag-woensdag op tentenkamp. Voor L3 en L4 werkten de ouders van die klassen een overnachting op school met een spannend spel uit. Tof dat de ouders zelf zo'n initiatieven voorstellen/uitwerken.
* Woensdag nemen we afscheid van het zesde leerjaar (plechtige uitreiking getuigschriften). De receptie wordt verzorgd door ouderd van 't vijfde.
* Woensdag krijgen de leerlingen (lager) hun rapporten mee naar huis. In de namiddag zijn er rapportbesprekingen. Er is een semesterrapport, bewegingsrapport, een rapport leren leren en een rapport sociale vaardigheden. Voor muzische vakken werken we met een portfolio.
* Donderdag nemen de derde kleuters afscheid van de kleuterklas. Ouders en grootouders zijn welkom in het forum om 15 uur. 
* Slotvieringen voorbije schooljaar op:
  - kleuters: dinsdag om 9 uur in het forum
  - lager: vrijdag om 9 uur in de Sint-Martinuskerk.
Ouders/grootouders die deze viering(en) wensen mee te maken, zijn welkom.
* Het secretariaat is nog (voltijds) geopend tot en met 6 juli en vanaf 22 augustus. 


Start volgend schooljaar:
* op 1 september om 08.35 uur
Kennismakingsvoormiddagkleuters volgend schooljaar: zaterdag 26 augustus, 09.30-11.30 uur. U ontvangt nog een uitnodiging. 
Kalender volgend schooljaar: zie bovenaan rechts (bij 'kalender'). De kleutersportdag staat op 22/09 (op de strapdag) en wordt bij slecht weer verschoven naar 06/10.Opvang zomervakantie

De foto's van ons grandioos schoolfeest staan online